Duurzame Aanbieder.nl

Wat is een Duurzame Aanbieder?

Meer Met Minder is de nationale energiebesparingsaanpak voor bestaande woningen en andere gebouwen. Het is een gezamenlijk initiatief van de overheid, woningcorporaties, bouw-, installatie- en energiebedrijven. Doel van de aanpak is om bestaande woningen en gebouwen gemiddeld 20 tot 30% energiezuiniger te maken.

De Meer Met Minder-aanpak is een gezamenlijk initiatief van de overheid, woningcorporaties (Aedes), bouwbedrijven (Bouwend Nederland), de installatiesector (UNETO-VNI) en de energiebedrijven (VEN).

Waarom is Meer Met Minder in het leven geroepen?

Energiebesparing is een belangrijk wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Door de verbranding van olie, gas en kolen voor de opwekking van energie, komen veel broeikasgassen vrij. Daardoor wordt het broeikaseffect versterkt. Het wordt daardoor warmer op aarde en de zeespiegel stijgt. Daarom willen het kabinet en de andere initiatiefnemers de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% verminderen ten opzichte van 1990. Energiebesparing in bestaande woningen en andere gebouwen is hierbij onmisbaar.

Wat is het doel van Meer Met Minder?

Meer Met Minder is de nationale energiebesparingsaanpak voor bestaande woningen en andere gebouwen. Het is een gezamenlijk initiatief van de overheid, woningcorporaties, bouw-, installatie- en energiebedrijven. Doel van de aanpak is om bestaande woningen en gebouwen gemiddeld 20 tot 30% energiezuiniger te maken.

Meer Met Minder wil dit bereiken door de drempels voor energiebesparing weg te nemen en energie- besparing gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. De twee pijlers in de aanpak zijn dan ook: informatie- verstrekking en hulp bij de uitvoering. Dit laatste gebeurt via de Meer Met Minder-aanbieder (MMM- aanbieder).

Wat kunt u van WTSS Services verwachten als Meer Met Minder-aanbieder?

Als Meer Met Minder-aanbieder zijn wij gespecialiseerd in energiebesparing. Dat betekent allereerst dat wij u op maat kunnen informeren over de energiebesparingmogelijkheden in uw woning of gebouw. Daar- naast zoeken wij uit voor welke subsidies en/of belastingvoordelen u in aanmerking komt en helpen we u met de aanvraag hiervan. Dat scheelt u het nodige uitzoekwerk. En als u aan de slag gaat kunnen we ook de uitvoering van alle werkzaamheden voor u co├Ârdineren. Met gemak energie besparen dus. Wij zorgen ervoor dat u kunt genieten van een energiezuinige en comfortabele woning.

Hoe werkt de Meer Met Minder-aanpak in de praktijk?

WTSS Services vindt het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt over de energiebesparing mogelijkheden in uw woning of gebouw voordat u een beslissing neemt over eventuele maat- regelen. Daarom adviseren wij u eerst een maatwerkadvies te laten opstellen. Wij zorgen ervoor dat het wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf. In het maatwerkadvies ziet u het huidige energie- label van uw woning of gebouw, de mogelijke energiebesparende maatregelen, welke investeringen daarvoor
nodig zijn en welke besparing het oplevert op uw energierekening. Ook geeft het rapport inzicht in eventuele subsidies en/of belastingvoordelen.

Op basis van het maatwerkadvies kiest u welke maatregelen u wilt laten uitvoeren. Wij vragen vervol- gens de offertes voor u aan, helpen u met eventuele subsidieaanvragen en zorgen voor de oplevering van de werkzaamheden. Als u dit wenst, laten we ook een nieuw energielabel voor uw woning vast- stellen. Energie besparen was nog nooit zo makkelijk.