Klimaatinstallaties

Voor een optimaal functionerende klimaatinstallatie dient er een goede afstemming te zijn tussen de gebruikers, het gebouw en de installaties. Niet alleen tijdens het ontwerp maar ook bij het beheer van het gebouw dient hiermee rekening te worden gehouden.
Door wijzigingen in het gebouw of de organisatie kan de afstemming tussen gebouw en installaties minder optimaal worden. Hierdoor zullen de exploitatiekosten stijgen en zal het comfort in het gebouw afnemen. In extreme gevallen kan een slecht functionerende installatie zelfs gevaar opleveren voor de gezondheid en veiligheid van de gebruikers.
Met de modernste meetapparatuur, meten is immers weten, controleren wij uw installaties, analyseren wij uw problemen en adviseren u in oplossingen.

De huidige bouwwijze en regelwetgeving vragen een uitgebalanceerd, energiezuinig en milieuvriendelijk klimaatsysteem. Verwarming, koeling, ventilatie, bevochtiging en ontvochtiging dienen zorgvuldig op elkaar te worden afgestemd om zodoende een klimaat te scheppen waarin het goed werken, leren, wonen of sporten is. Een goed klimaat voor een betere prestatie en gezondheid.
Dit alles met een efficiënt energieverbruik, goed voor het milieu en goed voor de portemonnee !

Klimaatbeheersing vereist totaalsystemen die zijn toegespitst op iedere willekeurige bedrijfssituatie. Uiteraard vormt het kostenaspect in realisatie en exploitatie hierin een essentieel onderdeel.

Ontwerp

WTSS Services speelt actief in op de vraag naar maatwerk en meedenken in oplossingen.
Wij stellen samen met de opdrachtgever een programma van eisen en gebruikerswensen op om vervolgens tot een helder voorstel met technisch en financieel advies te komen, waarbij functionaliteit, duurzaamheid en energieoptimalisatie centraal staan.

Onderhoud

Voor een ongestoorde, veilige en energiezuinige werking van uw klimaatinstallatie is het noodzakelijk om de installaties in een zo’n optimaal mogelijke conditie te houden. Ook hierin kan WTSS Services uw ondersteunende partner zijn.

Van ontwerp tot realisatie en beheer is uw klimaatinstallatie bij WTSS Services in vertrouwde handen.